Friluftsliv for barnehage og skole

Barnehage

I perioden september - november kan barnehage og skole kjøpe 10 turer for 8 deltakere, kr 5000,- per plass. De som ønsker å kjøpe turer kombinert med pedagog ressurs tilpasset sine behov, bes ta kontakt for å avtale møte.

En prosentvis ressurs fastsettes utfra tariff for barnehagelærer og bonus er at turer er inkludert i prisen. Prisen blir lavere jo større ressurs og antall turer man kjøper.

Turene settes opp i samarbeid med den enkelte barnehage/skole. Ved bestilling møtes vi og blir enig stedene vi skal til, noen av turene kan være lengre kjørelengde og andre kortere med mer fysisk aktivitet. Vi kommer til enighet om en balanse som passer. Vi følger barnehagens rytme og avtaler når jeg skal hente i barnehagen og vi er tilbake før barna skal hentes. På grunn av værforbehold og hvile er det ønskelig med tilgang på gapahuk eller lavvo på en del av turene. Kan stille på kort varsel om det er sykefravær, forutsatt ledig kapasitet.

Mat pakkes ferdig i barnehagen på grunn av mat allergier og annet som må tilpasses det enkelte barnet. Jeg har med pinnebrød, grillpinner, ved, turbuss og barneseter.

Å være på tur sammen gir et godt utgangspunkt for å skape godt miljø og sammensveisede grupper. Vi presenterer det enkle friluftslivet med sosialt samvær under åpen himmel, der vi er fysisk aktiv og samarbeider om gjøremål på tur. Når vi er på tur får vi fornøyde barn som er mottakelig for læring med nyttige oppgaver i en sammenheng.

Turer kombinert med pedagog ressurs

Jeg er Vibeke Brattli, utdannet barnehagelærer med videreutdanning i Veiledning av nyutdannede og Nasjonal lederutdanning for styrere. Har ledet endringsprosesser for tilpasning til markedet, og konseptutvikling i forbindelse med navn- og profilendring. Basert på min kompetanse og erfaring fra utvikling av en veletablert friluftsbarnehage, får barnehager og skoler nå en unik mulighet til mer friluftsliv da jeg kan bookes på minimum 20% stilling/ressurs. I samarbeid med styrer/rektor vil vi jobbe for å få best mulig løsninger i forhold til barnehagens/skolens behov. Ved at jeg er knyttet til færre barnehager/skoler i en fast ressurs, vil jeg bli en av personalet i den aktuelle barnehagen/skolen. Ved å inngå avtale, sikrer barnehagen/skolen seg pedagog som kan tiltre på kort varsel.

Barnehager og skoler vil få kontinuitet og mulighet for tettere oppfølging av barn med særlige behov. Å være i små grupper gir et godt utgangspunkt for et bra læringsmiljø for både skole- og barnehagebarn. Læremål vil følges opp og lærernes planer utføres også ved sykefravær i skolen der jeg settes inn. Jeg tilbyr turer der gruppene hentes i 9-seter turbuss, inkludert barnehagelærer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av turene. Jeg kommer på morgenen og jobber med forberedelse sammen med barna. Vi velger turer tilpasset barnas alder og utvikling, som gir utfordring og mestringsfølelse. Ved å velge turmål med gapahuk, lavvo eller hytte, kan vi tilberede måltid og spise ute hele året.

Barnehage

Med varierte utfordringer og turmål opplever barna mestring,turglede og samhold i gruppa. Vi bruker naturen aktivt hele året og lager enkle felles måltid ved tilrettelagte bålplasser, vi har lek og undersøkende arbeid som å lete etter dyrespor, lære oss å finne veien på tur, lete etter småkryp, plukker bær og leker med materialene vi finner. Barna får oppleve at det kan være tungt å gå opp bakken, men at de klarer å gjennomføre når de får tilstrekkelig med mat og hvile underveis. Vi tar hensyn og hjelper og motiverer hverandre. Minst tre ganger i uka bør barn bli andpusten og varm av fysisk aktivitet for å utvikle god helse. Å være i naturen og å bevege seg i ulendt terreng bidrar til det, her får barna klatre i trær og samtidig ta en risikovurdering på hvor langt de kan klatre og samtidig komme seg ned igjen. Ved å gi barna gode turopplevelser med fokus på trivsel, kan det motivere familiene og resten av barnehagen/skolen til å skape flere gode turopplevelser sammen.

Med dette tilbyr jeg et attraktivt innhold til barnehager og skoler som har mer enn en visjon om å dra oftere på tur.

Barnehage