Friluftsliv for barnehage og skole

Barnehage

Å være på tur sammen skaper godt miljø og sammensveisede grupper. Vi presenterer det enkle friluftslivet og sosialt samvær under åpen himmel, der vi er fysisk aktiv og samarbeider om gjøremål på tur. Barna blir mottakelig for læring når oppgavene er nyttig og i en sammenheng.

Vibeke Brattli er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i Veiledning av nyutdannede og Nasjonal lederutdanning for styrere. Har ledet endringsprosesser som har vært nødvendig i forhold til tilpasning i markedet, og konseptutvikling i forbindelse med navn- og profilendring. Basert på min kompetanse og erfaring fra utvikling av en veletablert friluftsbarnehage de siste 24 år, får barnehager og skoler nå en unik mulighet til mer friluftsliv da jeg kan bookes på minimum 20% stilling/ressurs. I samarbeid med styrer/rektor vil vi jobbe for å få best mulig løsninger i forhold til barnehagens/skolens behov.

Barnehager og skoler vil få kontinuitet og mulighet for tettere oppfølging av barn og voksne, ved å få med en barnehagelærer som benyttes til tur, friluftsliv og mer etter avtale.

Jeg kan tilby lange og korte dagsturer i 9-seter turbuss, inkludert barnehagelærer som har ansvar for planlegging og gjennomføring av turene. Steder vi besøker er Finnvikdalen, Sørtinden, Nattmålsfjellet, Charlottenlund, Fløya og sherpatrappa, Eidhuken på Eidhaugen, Slaktarhaugen og det er flere turmuligheter ved gapahuker/lavvoer nært byen. Tur til Malangen der vi kan gå rundt Nikkavannet og til Rundhaugen. I Malangen er det tilgang på hytte og gapahuk. Ved å velge turmål med gapahuk, kan vi lage måltid og spise ute hele året. Valg av turmål etter barnas alder og erfaring.

Barnehage

På alle turer vektlegger vi sporløs ferdsel. Det vil si at vi ikke etterlater oss søppel og vi legger igjen færrest mulig spor, vi plukker opp søppel om vi finner det på veien, vi bruker etablerte stier og bålplasser, vi unngår å skade vegetasjon så langt det er mulig og vi har respekt for at dyr og fugler behøver ro, spesielt under hekketiden.

I naturen er det god plass og lite forstyrrelser. Med varierte utfordringer og turmål opplever barna mestring, turglede og samhold i gruppa. Vi bruker naturen aktivt hele året og lager enkle felles måltid ved tilrettelagte bålplasser, vi har lek og undersøkende arbeid som å lete etter dyrespor, lære oss å finne veien på tur, lete etter småkryp, lager egne grillpinner, plukker bær og leker med materialene vi finner. Barna får oppleve at det kan være tungt å gå opp bakken, men at de klarer å gjennomføre når de får tilstrekkelig med mat og hvile underveis. Vi tar hensyn og hjelper og motiverer hverandre. Minst tre ganger i uka bør barn bli andpusten og varm av fysisk aktivitet for å utvikle god helse. Å være i naturen og å bevege seg i ulendt terreng bidrar til det, her får barna klatre i trær og samtidig ta en risikovurdering på hvor langt de kan klatre og samtidig komme seg ned igjen. Ved å gi barna gode turopplevelser, kan det motivere familiene og resten av barnehagen/skolen til å gå mer på tur sammen.

Med dette tilbyr jeg et attraktivt innhold til barnehager og skoler som har mer enn en visjon om å dra oftere på tur.

Barnehage